Phân biệt online Marketing và Digital Marketing

Trang chủ » Digital Marketing » Phân biệt online Marketing và Digital Marketing

Hiểu biết về khái niệm Marketing online và Digital Marketing

Marketing online và Marketing số (Digital Marketing) thường được sử dụng để thực hiện các hoạt động tiếp thị trực tuyến, nhưng chúng có sự khác biệt nhất định

Marketing Online (Online Marketing)

Digital Marketing

Marketing online là một thuật ngữ tổng quát để ám chỉ bất kỳ hoạt động tiếp thị nào được thực hiện trực tuyến thông qua Internet.

Nó không bắt buộc phải sử dụng các công nghệ số, và có thể bao gồm cả tiếp thị qua email, tiếp thị truyền hình trực tuyến, tiếp thị truyền hình quảng cáo trực tuyến (TVC), và nhiều hình thức tiếp thị truyền thống khác trên mạng.

Marketing Số (Digital Marketing)

Marketing online

Marketing số (Digital Marketing) tập trung chủ yếu vào việc sử dụng các công nghệ số và kênh trực tuyến để thực hiện hoạt động tiếp thị.

 Nó bao gồm các phương tiện truyền thông như trang web, truyền thông xã hội, email marketing, quảng cáo trực tuyến, nội dung kỹ thuật số, và các hình thức tiếp thị trực tuyến khác.

Digital Marketing thường liên quan đến việc sử dụng dữ liệu và công nghệ để tiếp cận, quảng cáo, và tương tác với khách hàng một cách hiệu quả hơn.

Tóm lại, Digital Marketing là một phần của Marketing Online và tập trung vào việc sử dụng các công nghệ số và kênh trực tuyến để thực hiện tiếp thị. Marketing Online bao gồm cả tiếp thị trực tuyến và tiếp thị truyền thống trên mạng, trong khi Digital Marketing tập trung duy nhất vào các hoạt động tiếp thị số hóa.

5/5 - (2 bình chọn)